Christus is nogmaals teruggekomen om een Hoofdkwartier te stichten, waarin de veelgeprezen Brieven worden aanbevolen en mensen van alle rassen en religies aangemoedigd worden om een Genootschap van Christuswijs te vormen.  Christus legt de oorsprong uit van Christelijk dogma, wat mensen al tweeduizend jaar vastzet in mythische overtuigingen . Hij roept zoekers naar Goddelijke waarheid liefdevol op om zich te verenigen in het scheppen van een Tijdperk van Liefde, Vrede en Blijdschap. Hij belooft hun Herder en Beschermer te zijn.
Klik hier om te lezen
Christus Keert Terug - Spreekt Zijn Waarheid
Klik hier om meer te lezen van de prachtige boodschap van Christus
Welkom
LEDEN!


In zijn laatste boodschap vroeg CHRISTUS mensen zich te verenigen in het scheppen van een
TIJDPERK van LIEFDE & VREDE

Een verband wordt uitdrukkelijk gevormd om deze heilige bedoeling te vervullen.

Leden kunnen inloggen op deze pagina

Om meer te lezen over deze boodschap en je bij het verband te voegen ga naar:
christus' boodschap van 20.10.2007


© Geen enkel deel van deze website mag gereproduceerd worden in generlei vorm of wijze, zonder de toestemming van Christ's Way
Als je de CHRISTUS' BRIEVEN (CHRIST'S LETTERS) in enige vorm wilt aanhalen,
zorg eerst voor schriftelijke toestemming van Christ's Way.