Hoe Christus Terugkeerde – Christus’ Waarheid
Christus is nogmaals teruggekomen om een Hoofdkwartier te stichten, waarin de veelgeprezen Brieven worden aanbevolen en mensen van alle rassen en religies aangemoedigd worden om een Genootschap van Christuswijs te vormen.  Christus legt de oorsprong uit van Christelijk dogma, wat mensen al tweeduizend jaar vastzet in mythische overtuigingen . Hij roept zoekers naar Goddelijke waarheid liefdevol op om zich te verenigen in het scheppen van een Tijdperk van Liefde, Vrede en Blijdschap. Hij belooft hun Herder en Beschermer te zijn.
Klik hier om te lezen
Christus Keert Terug - Spreekt Zijn Waarheid
Klik hier om meer te lezen van de prachtige boodschap van Christus

CHRISTUS’ WAARHEID is gericht naar mensen die oprecht verlangen de ware bestaansaard te begrijpen, de bedoelingen achter scheppen, het volle potentieel van alle geschapen levende wezens. Zijn Brieven zijn hoogst pragmatisch, maar consistent spiritueel.

Omdat ze geschreven zijn vanuit een verheven of spiritueel standpunt van ons mensen die op aarde aan het worstelen zijn om hun weg te vinden door een moerasdamp van angsten, twijfels, conflicten, depressies, frustraties, ongelukkig zijn, gebroken relaties en armoede, spreekt Christus gezaghebbend – en liefdevol – over de aardse toestand en beschrijft de exacte middelen om uit deze omstandigheden te klimmen naar heelheid van wezen. Hij zegt dat er geen bestraffing van boven is – we lijden omdat we de wereld waarin we geboren zijn, niet begrijpen.

Hij zegt dat we lijden omdat we de aard van schepping en bestaan niet begrijpen – en de spirituele Wetten die ze besturen.

Hij legt uit dat deze Brieven belangrijk zijn voor iedere afzonderlijke persoon, hoewel ze dit niet zouden denken. Iedereen, al dan niet geïnteresseerd in het verwerven van spiritueel inzicht, trekt uiteindelijk weg uit hun fysieke lichaam naar een leven hierna. De ervaringen achter de sluier worden geheel gedicteerd door hun bewustzijnsstaat en spiritueel ‘zijn’ op het tijdstip van hun dood. Daarom baten sterfbed-bekentenissen niets. Gewelddadig bewustzijn kan enkel geweld ervaren. Boosheid en haat worden aangetrokken door mensen vol boosheid en haat. Hebzucht en egoïsme ervaren hebzucht en egoïsme van anderen.

LIEFDE ERVAART LIEFDE IN HAAR HOOGSTE VORM

CHRISTUS heeft gezegd:
“Laat me je vertellen wat LIEFDE is. Het is geven en ontvangen. Het is geven zonder vragen, zonder denken, zonder af te wegen van wat ontvangen is en wat gegeven. Het is ook ontvangen met vreugde en dankbaarheid, wetende dat
het hart en de ziel van de ‘gever’ vreugdevol betrokken is bij het geven.”
    “Liefde is een uitstorten van de zielskracht over de geliefde”.
  • Het is een verheugen
  • in het daglicht op de gezichten van anderen, hen verwelkomend in hun eigen lapje zonlicht.
  • in de overvloed die over anderen uitgestort wordt precies zoals het over jou wordt uitgestort.
  • in de acceptatie van anderen in de allerhoogste vorm van totale en absolute acceptatie – wat de duidelijke waarneming van hun inwonende zielsvlam is, aangetrokken uit God.

Het is de pure erkenning dat we allen één zijn op zielsniveau.
Wanneer je opgestegen bent in deze vibratie van onzelfzuchtige-ziel liefde, zul je klaar zijn om zachtjes, liefelijk, gelukzalig over te komen en zul je de warme ontvangst ontvangen die er al in en van ons LIEFDESBEWUSTZIJN voor jou is.

© Geen enkel deel van deze website mag gereproduceerd worden in generlei vorm of wijze, zonder de toestemming van Christ's Way
Als je de CHRISTUS' BRIEVEN (CHRIST'S LETTERS) in enige vorm wilt aanhalen,
zorg eerst voor schriftelijke toestemming van Christ's Way.