Christus is nogmaals teruggekomen om een Hoofdkwartier te stichten, waarin de veelgeprezen Brieven worden aanbevolen en mensen van alle rassen en religies aangemoedigd worden om een Genootschap van Christuswijs te vormen.  Christus legt de oorsprong uit van Christelijk dogma, wat mensen al tweeduizend jaar vastzet in mythische overtuigingen . Hij roept zoekers naar Goddelijke waarheid liefdevol op om zich te verenigen in het scheppen van een Tijdperk van Liefde, Vrede en Blijdschap. Hij belooft hun Herder en Beschermer te zijn.
Klik hier om te lezen
Christus Keert Terug - Spreekt Zijn Waarheid

HOME
Deze pagina bevat Christus' eigen welkom voor bezoekers, met een korte uitleg van zijn identiteit en zijn bedoeling om terug te keren om tot mensen te spreken via zijn website.

HOE CHRISTUS TERUGGEKEERD IS
Christus heeft het voor zichzelf mogelijk gemaakt om gewaarheidsgetrouw terug te keren door een geest van een Engelse vrouw voor te bereiden om zijn boodschap zonder vervorming te kunnen ontvangen. Vele gechannelde boodschappen zijn vervormd door de overtuigingen en vooroordelen die reeds aanwezig zijn in de geest van de ontvanger. Om dit nadeel te ondervangen heeft Christus de geest van deze vrouw ontdaan van alle dogma en andere verkeerde overtuigingen en toen, na 40 jaar
.......Klik om te ontdekken wat er toen gebeurde

BRIEVEN VAN CHRISTUS
Dit zijn de BRIEVEN die Christus uiteindelijk dicteerde en neerlegde in de geest van de vrouw gedurende de jaren 2000/2001.
Hij vroeg haar ze gratis beschikbaar te stellen aan de wereld en dat zonder haar identiteit bekend te maken. Christus vertelde haar dit te doen omdat de media zo'n belang hechten aan de auteur dat hun persoonlijkheid en leven een grotere indruk achterlaten dan de boeken die zij geschreven hebben. Christus was heel duidelijk over het feit dat de Brieven op zichzelf moeten staan – geaccepteerd door diegene die hun authenticiteit aanvaardde of verworpen door diegene die het gevoel hadden dat de Brieven van geen waarde voor hen waren.
Ze zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Nederlands en Tagalog (de taal van de Filippino)

AARD VAN HET BESTAAN
Deze pagina geeft een korte uitleg over de waarheid aangaande het bestaan zelf, dat geen enkele religie aankaart.

CHRISTUS KEERT OPNIEUW TERUG 20.10.2007
Een lezer vind hier een boodschap die onverwacht werd doorgegeven aan de geest van de Opnemer in 2007. Zovele mensen hadden voorgesteld dat er een lidmaatschap gecreëerd zou moeten worden voor mensen die geïnteresseerd waren in het volgen van ChristusWijs in overeenstemming met de Brieven, maar de Opnemer dacht dat een dergelijk lidmaatschap oppervlakkig zou kunnen zijn en niet veel zou bewerkstelligen. Toen op een dag, terwijl de Opnemer op haar bed zat, 87 jaar oud, in een wat neergeslagen energie en niet wetend wat ze die dag zou gaan doen, kwamen plotseling nieuwe ideeën in haar op en ze wist dat ze naar de computer moest gaan om een boodschap van Christus te ontvangen. Deze kwam gestaag haar geest binnen in verloop van 3 uur. Eerder was ze moe, nu was ze opgevrolijkt en ze ontdekte dat er niet alleen een lidmaatschap voor ChristusWijs werd geboden, maar ook voor het Koninkrijk der Hemelen, wanneer iemand dat wilde en bereid was om te helpen het vorm te geven.

OPNEMER
Als lezers de Opnemer willen schrijven, om welke reden dan ook, om vragen te stellen of een persoonlijke boodschap over te brengen, klik dan op contact en je kunt een email versturen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Deze pagina is bedoeld voor hen die hun begrip van de leringen van Christus willen verdiepen. Als je een uitleg wilt over enige passage uit de Brieven, schrijf naar de Opnemer via christsway@mweb.co.za. Ze zal je antwoorden wanneer daar tijd voor is.


GETUIGENISSEN
We hebben zoveel prachtige spontaan geschreven getuigenissen ontvangen, die de blijdschap beschrijven wanneer men de Christus' Brieven vindt en hoe een leven veranderd wanneer de leringen worden nageleefd. Deze getuigenissen, die door de jaren heen zijn ontvangen, zijn echt een inspiratiebron

LEDEN
Op deze pagina kunnen leden hun email adres invullen, de Toewijdingen lezen die aangeboden zijn aan Christus in antwoord op zijn 20.10.2007 boodschap, en mediteren op de Heilige Pagina om het Tijdperk van Liefde en Vrede te doen ontstaan.

KAART VAN LEDEN EN GROEPEN
In reactie op het verzoek dat Christus maakt in Brieven 4 en 9 om samen te komen en de Brieven te bestuderen, worden er groepen gevormd. Om mensen te helpen om deze groepen te vinden als ook mensen die dichtbij elkaar wonen te helpen om nieuwe groepen te starten, is een kaart gemaakt.