Christus is nogmaals teruggekomen om een Hoofdkwartier te stichten, waarin de veelgeprezen Brieven worden aanbevolen en mensen van alle rassen en religies aangemoedigd worden om een Genootschap van Christuswijs te vormen.  Christus legt de oorsprong uit van Christelijk dogma, wat mensen al tweeduizend jaar vastzet in mythische overtuigingen . Hij roept zoekers naar Goddelijke waarheid liefdevol op om zich te verenigen in het scheppen van een Tijdperk van Liefde, Vrede en Blijdschap. Hij belooft hun Herder en Beschermer te zijn.
Klik hier om te lezen
Christus Keert Terug - Spreekt Zijn Waarheid
Klik hier om meer te lezen van de prachtige boodschap van Christus

Deze Christus' Brieven zijn beschikbaar om te downloaden. Als je een gratis versie van Adobe Reader nodig hebt, kun je die HIER downloaden. Dit stelt je in staat om de Brieven te lezen en af te drukken.


Download all the Letters: christuswijs.zip (2.7 MB)

Brief 1. CHRISTUS spreekt over het waarom van zijn terugkeer om deze brieven te dicteren. Zegt dat de mensheid hun eigen smart over zich afroept door hun gedachten en acties. Legt uit waarom zijn echte missie op aarde niet juist is weergegeven. Zegt dat er niet zo iets is als een ‘zonde tegen God’, noch is onze ware Bron van Zijn begrepen. Beschrijft zijn zes weken in de woestijn en wat er echt gebeurde - wat hij leerde en hoe deze kennis hem veranderde van een rebel in een Meester en een Genezer.
Download Brief 1: Brief 1.pdf (290 KB )

Brief 2. Zet zijn verhaal voort over zijn leven op aarde, zijn terugkeer naar zijn moeder in Nazaret en ontvangst! Zijn eerste publieke genezing en de overweldigende respons. Het kiezen van discipelen. Zijn echte leringen.
Download Brief 2: Brief 2.pdf (290 KB )

Brief 3. Vervolgt met levensgebeurtenissen, leringen, zijn bewustwording dat zijn tijd op aarde zou worden verstoord door de kruisiging. Wat hij deed dat de woede van de Joodse Religieuze  Leiders deed ontvlammen. Wat er echt gebeurde bij het ‘Laatste Avondmaal’, de houding  van de discipelen en de waarheid over zijn ‘ten hemel varen’.
Download Brief 3: Brief 3.pdf (242 KB )

Brief 4. CHRISTUS pakt de draad op over zijn leringen in Palestina en zegt dat hij en Mohammed, Boeddha en alle andere spirituele Meesters zijn doorgegroeid totdat zij allen zijn opgegaan  in het CHRISTUS BEWUSTZIJN. CHRISTUS spreekt over de waarheid van de seksuele relatie,  waarin hij aangeeft dat de houding tussen mannen en vrouwen uiteindelijk zal veranderen.  Spirituele groei zal plaatsvinden en kinderen met nieuwe spirituele vermogens zullen  geboren worden.
Download Brief 4: Brief 4.pdf (245 KB )

Brief 5. & Brief 6. CHRISTUS legt het echte proces van creatie uit. Hij vermeldt wat wetenschappelijke en religieuze doctrines hebben geloofd, verwerpt dit en definieert de WAARHEID VAN ZIJN.
Hij vermeldt de waarheid over het menselijk ego, - het middel voor aardse individualiteit en daarom noodzakelijk, maar ook de veroorzaker van al het lijden.
Download Brief 5: Brief 5.pdf (294 KB )
Download Brief 6: Brief 6.pdf (287 KB )

Brief 7. CHRISTUS beschrijft de waarheid achter de seksuele daad - wat er echt spiritueel  en lichamelijk gebeurt. Hoe kinderen worden geboren op verschillende niveaus van bewustzijn. Hij legt de plek van mannen en vrouwen uit in de wereldorde.
Download Brief 7: Brief 7.pdf (249 KB )

Brief 8. CHRISTUS legt de realiteit uit van mannen en vrouwen, hoe te leven binnen de BESTAANSWETTEN en te belanden in een harmonieus gezegende staat van zijn waarin in alles overvloedig wordt voorzien, gezondheid terugkeert en vreugde de natuurlijke denkstaat is. Ieder individu kan deze innerlijke staat van gezegendheid bereiken en vrede zal dan de norm worden.
Download Brief 8: Brief 8.pdf (310 KB )

Brief 9. CHRISTUS knoopt de eindjes van zijn andere Brieven aan elkaar en vertelt mensen heel eenvoudig hoe zij het ego kunnen overwinnen, echte eigenwaarde vinden en vreugde en innerlijke vrede kunnen ervaren. Hij onderwijst over racisme en geeft een persoonlijke boodschap van aanmoediging en liefde voor een ieder die zich aangetrokken voelt tot de Brieven.
Download Brief 9: Brief 9.pdf (240 KB )

Hoe Christus terugkeerde: Download het document introductie.pdf (82 KB )

Artikelen. 16 artikelen over verschillende zaken, die een verdiepend begrip geeft van Christus' boodschap in Zijn Brieven.

Download Artikelen:Artikelen.pdf (312 KB )
Of lees ze een voor een

  1) Barsten in jullie planeet
  2) Schep een prachtig leven
  3) Is er werkelijk een God?
  4) Verjaag de Boemannen
  5) Wandelen in Liefde
  6) Jij bent NIET alleen!
  7) Mijn WARE Missie
  8) Wanneer ga je ONTWAKEN?
  9) Menselijke liefde brengt teleurstelling
10) Bewustzijnsenergie
11) Christus Bewustzijn
12) Overvloediger Leven
13) Als je gelooft…
14) Dringende boodschap van Christus
15) Het Ware Koninkrijk der Hemelen op Aarde
16) De Laatste DagenN.B. Als u citeert van Christus'Brieven (Christ's Letters), dient de Bron van het citaat duidelijk genoemd worden:
CHRISTUS' BRIEVEN van CHRISTUS PAD, www.christuswijs.nl

© Geen enkel deel van deze website mag gereproduceerd worden in generlei vorm of wijze, zonder de toestemming van Christ's Way
Als je de CHRISTUS' BRIEVEN (CHRIST'S LETTERS) in enige vorm wilt aanhalen,
zorg eerst voor schriftelijke toestemming van Christ's Way.