Christus is nogmaals teruggekomen om een Hoofdkwartier te stichten, waarin de veelgeprezen Brieven worden aanbevolen en mensen van alle rassen en religies aangemoedigd worden om een Genootschap van Christuswijs te vormen.  Christus legt de oorsprong uit van Christelijk dogma, wat mensen al tweeduizend jaar vastzet in mythische overtuigingen . Hij roept zoekers naar Goddelijke waarheid liefdevol op om zich te verenigen in het scheppen van een Tijdperk van Liefde, Vrede en Blijdschap. Hij belooft hun Herder en Beschermer te zijn.
Klik hier om te lezen
Christus Keert Terug - Spreekt Zijn Waarheid
Klik hier om meer te lezen van de prachtige boodschap van Christus
Het boek CHRISTUS KEERT TERUG - ONTHULT VERBIJSTERENDE WAARHEID, dat alle CHRISTUS' BRIEVEN bevat, is nu beschikbaar.

Om een exemplaar van CHRISTUS KEERT TERUG - ONTHULT VERBIJSTERENDE WAARHEID te bestellen, klik op deze link

Deze Christus' Brieven zijn beschikbaar om te downloaden. Als je een gratis versie van Adobe Reader nodig hebt, kun je die HIER downloaden. Dit stelt je in staat om de Brieven te lezen en af te drukken.

Brieven in het Nederlands
Letters in English
Les Lettres en Français
Las Cartas en español
Le Lettere in Italiano
Mga Liham salin sa Tagalog
Breven på svenska
die Briefe auf Deutsch
As Cartas em Português
Listy po polsku
Писмата на български
Help needed for translation into other languages


N.B. Als u citeert van Christus'Brieven (Christ's Letters), dient de Bron van het citaat duidelijk genoemd worden:
CHRISTUS' BRIEVEN van CHRISTUS PAD, www.christuswijs.nl

© Geen enkel deel van deze website mag gereproduceerd worden in generlei vorm of wijze, zonder de toestemming van Christ's Way
Als je de CHRISTUS' BRIEVEN (CHRIST'S LETTERS) in enige vorm wilt aanhalen,
zorg eerst voor schriftelijke toestemming van Christ's Way.